پایان اعتصاب كارگران معدن آسمينون

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰، كارگران معدن آسمينون كه به دليل عدم پرداخت حقوق، عدم تمديد قرارداد در سال جديد و تعطيلی معدن با بهانه های مختلف از سوی عليمحمدی، مديرعامل شركت معدن فارياب دست به اعتصاب زده و جاده بين المللی محور کهنوج به بندرعباس را به مدت ١٠ ساعت مسدود كرده بودند، پس از حضور مسئولين شهرستان و تماس زينی وند ، استاندار كرمان با فرماندار منوجان و قول مساعد مبنی بر رفع مشكل كارگران، به اعتصاب خود پايان دادند.

محمودی عضو شورای كارگری معدن كه در جمع كارگران معترض به صورت تلفنی با استاندار گفتگو می كرد پس از پايان تماس گفت: استاندار كرمان اعلام كرده كه هفته آينده جلسه ای با موضوع رفع مشكلات كارگران و روشن شدن تكليف معدن آسمينون برگزار خواهند كرد و به عليمحمدی ،مديرعامل شركت معادن آسمينون اعلام خواهد شد در صورت عدم توانايی ادامه كار و فعاليت معدن، از وی خلع يد و شركت به فرد ديگری جهت ادامه كار واگذار خواهد شد.

گفتنی است که از ساعات ابتدایی آغاز اعتصاب و انسداد مسير اعضای شورای تامين شهرستان منوجان با حضور در محل ، چند مرحله با كارگران معترض و نمايندگان آنها مذاكره كردند كه نهايتا بعد از ١٠ ساعت با تماس و قول مساعد استاندار اعتراض پايان يافت.

انسداد جاده باعث ايجاد ترافيك چندكيلومتری و معطلی تعداد زيادی از خودروهای سبك و سنگين شد كه اعتراض رانندگان را نيز در پی داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*