مصادره احشام مردم در میناب توسط نیروی انتظامی

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۱۴ فروردين ماه ۱۴۰۰ نیروهای انتظامی۴۲ رأس از احشام مردم محلی در شهرستان میناب را مصادره کردند. 

ارزش احشام مصادره شده از سوی مقامات نظامی یک میلیارد و ششصد و هشت میلیون ریال عنوان شده است. 

@rasanknews 

این در حالی است که شغل اصلی بسیاری از مردم در این منطقه دامداری بوده و از این طريق ارتزاق می کنند. 

رژیم جمهوری اسلامی ایران همواره با اجرای سیاست هایی کاملاً فاشیستی نسبت به مردم بلوچ، در تلاش برای فشار حداکثری بر آنها بوده است. 

لازم به ذکر است که در سال های اخیر بسیاری از میوه ها و صیفی‌جاتی که در داخل اقلیم بلوچستان تولیده شده اند نیز توسط نیروهای نظامی و امنیتی مصادره و برچسب قاچاق خورده اند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*