شخم زدن محصول کشاورزی توسط کشاورز درمانده از حمایت دولتی

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۱۴ فرودین ماه ۱۴۰۰، یکی از کشاورزان در منطقه رودبار زمین (جنوب کرمان) نسبت به افت قیمت محصولات کشاورزی مجبور به شخم زدن محصول شد. 

این کشاورز بدلیل افت قیمت پیاز ناچار شد زمینی که چندین ماه برای برداشت محصول پیاز زحمت کشیده بود را شخم بزند.  

کشاورزان بلوچ در نقاط مختلف اقلیم بلوچستان بخاطر افت قیمت محصولات کشاورزی که دلالان در این روزها در آن سهیم هستند، با زیان های میلیاردی و قابل توجهی دست و پنجه نرم میکنند. 

کشاورزان خواستار حمایت از سمت جهاد کشاورزی و تعاون روستایی هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*