وضعیت نامناسب توزیع مرغ در شهرستان گِه (نیکشهر)

به گزارش رسانک، روز گذشته ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ مرغ کامیونی که به گِه آمده بود توسط مسئولان توزیع و فروش بصورت نامناسب به مردم تحویل داده شد.

نبود برنامه مناسب و صحیح از سوی مسئولین در شرایط همه گیری ویروس کرونا جان بسیاری از شهروندان را در هنگام خرید مواد اساسی نایاب که نتیجه سیاست های غلط رژیم جمهوری اسلامی ایران است، به خطر انداخته است.

حدود دو ماه است که مرغ در شهرهای مختلف ایران نایاب شده و مقامات حکومتی و دولتی نیز هیچگونه تدبیری نسبت به این مسئله نداشته اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*