اعتراض نماینده ایالتی شرق بلوچستان در پارلمان پاکستان نسبت به بسته شدن مرز

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ “حاجی زاهد” نماینده ایالتی بلوچستان در پارلمان پاکستان نسبت به بسته شدن مرز و عدم اجازه کسب و کار به مردم بلوچ واکنش نشان داد.

این نماینده ایالتی ضمن محکوم کردن بسته شدن مرز توسط ارتش پاکستان و سپاه پاسداران، پیراهن خود را از تن بیرون کرد و گفت: «سوختبری که از روی ناچاری به این کار روی آورده است و به او اجازه کسب و کار داده نمی شود آیا می شود یک دقیقه خودمان رو جای او بگذاریم و با فقر و بدبختی زندگی کنیم.»

حاجی زاهد ادامه داد: «اگر به خاطر  لباس و زبان ماست که برادران ما کشته می شوند و در فقر قرار داده شده اند، من این لباس را از تن در میاورم.»

جمهوری اسلامی و حکومت پاکستان با اقدامات ضد بشری و فقر مطلق که بر مردمان بلوچ دو سوی مرز تحمیل کرده اند، وضعیت معیشتی بسیار ناگواری برای آنها رقم زده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*