آقايان مسئول ! بفرماييد ما كشاورزان چه خاكي بر سرمان بريزيم؟

#ارسالی 

سلام

من یک کشاورز کهنوجی هستم. 

آقايان مسئول ! بفرماييد ما كشاورزان چه خاكي بر سرمان بريزيم؟ 

كشاورزی شغل آبا و اجداديمان است ، غير از كشاورزی كار ديگری بلد نيستيم انجام دهيم ، داراييمان همين زمينها و موتورپمپهاست ، سيستم زندگيمان به كشاورزي گره خورده است. 

امسال از ابتدای فصل كشاورزی مانند هرسال شروع به آماده سازی زمينهايمان كرديم، زمينها را شخم زديم و ساعتي ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزارتومان كرايه تراكتور داديم ، بذر پياز را بعضيهايمان هر كيلو تا بيش از ١٠ ميليون تومان خريداري كرديم ، زمين را در دلفارد و ساردوييه براي هر كيلو پياز تا ٥٠٠ هزارتومان اجاره كرديم چندين بار براي سمپاشی و مراقبت راه كهنوج و منوجان و رودبار و کله گنج تا ساردوييه را رفتيم و برگشتيم آن هم با بنزين هر ليتر ٣٠٠٠ تومان ، پيازها را با حقوق كارگر روزی تا ١٠٠ هزارتومان در زمينها كاشتيم و انواع سم و كود و لوله و نوار تيپ را با هزينه های دو برابر سال گذشته خريداری كرديم تا پيازهايمان آماده بهره برداری شدند.

اعضای كميسيون كشاورزی به منطقه آمدند ، سر زمينهای كشاورزی رفتند و قول هايی دادند به گلخانه ها رفتند و از بهترين گلخانه ها بازديد كردند از ميوه های باغداران و گلخانه داران سرمايه دار خوردند بدون اينكه بفهمند پرتقال بود يا نارنگی! بعد از مشاهده اين اوضاع همان روز اميدمان را به اين نمايندگان از دست داديم و فهميديم مسئولي كه فرق پرتقال و نارنگی را نمي فهمد درد من كشاورز را كه هرگز نخواهد فهميد. 

وزير و استاندار آمدند و باز هم بعد از بازديد از مناطق مختلف و حضور در شهرستان منوجان و باغ جناب كيخاه رفتند و ديگر پشت سرشان را هم نگاه نكردند كه چه بلايي سر ما كشاورزان آمده است. 

بعد از كلی سفر و جلسه و جار و جنجال و فرياد كشاورزان ، اعلام شد بخشی از پيازها خريد تضمينی مي شوند. قيمتی كه اعلام شد انگار فحشمان داده باشند. 

۵۹۶ تومان براي هر كيلوگرم پياز 

قاليباف ، رئيس مجلس هم اين اواخر آمد و گفت وضعيت را از نزديك ديده و برای آن برنامه دارد مانند همان برنامه كميسيون كشاورزی و وزير و استاندار

ما مانديم و تلنبار پيازهايی كه جايی برای تخليه آنها نمی توانند پيدا كنند و هر روز با هزار مكافات همان پيازهايی كه حالا هركدام اندازه كله گاو شده اند را تخليه مي كنيم .وضعيت فلفل و بادمجان هم به همين ترتيب بود. سيب زمينی ها كه امسال اگر عده ای از كشاورزان را سكته ندهد قطعا به دليل چك ها و بدهكاريهايی كه دارند روانه زندان خواهد كرد. 

هر هكتار سيب زمينی بيش از ١٠٠ ميليون تومان هزينه كاشت ، داشت و برداشت دارد. 

حالا موسم برداشت گوجه فرنگی است ، تنها اميدمان به همين گوجه هاست البته ميدانيم كه براي گوجه ها هم هيچ برنامه اي نداريد و بايد سهارشان كنيم. 

سازمان جهاد جنوب كرمان که کاش زیرمجموعه اش نبودیم يكی از عوامل اصلی در سوء مديريت بازار محصولات كشاورزيست ، سال گذشته هم مانند امسال غير از حرف و شعار برنامه ای براي كشاورزی منطقه نداشت.

خلاصه كلام ، ما كشاورزان به خاك سياه نشستيم. مسئولان هم ميزهايشان را حفظ كنند. اما كاش يك مسئول با عرضه پيدا می شد و فرمانداران  و رئيس سازمان جهاد كشاورزی جنوب كرمان و مديران جهاد شهرستانها را يكجا عزل می كرد. 

هرچند عزل آنها هم دردی از من كشاورز و پيازها و گوجه ها و سيب زمينی هايی كه در زمين سهار شده اند دوا نخواهد كرد اما هركس اينها را عزل كرد دعايش ميكنم. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*