قاتلین دو روحانی بلوچ اهل سنت همچنان بدون مجازات

به گزارش رسانک، قاتلین دو روحانی بلوچ اهل سنت به نام مولوی عبدالوهاب میران زهی و محمدصالح میران زهی، با حمایت اداره اطلاعات شهرستان چهبار همچنان بدون مجازات آزاد هستند.

یحیی کاروانی و ناصر کاروانی در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۹۷ در مقابل دفتر امام جمعه موقت چهبار اقدام به ترور دو روحانی بلوچ کرده بودند.

قبلاً نیز اسنادی منتشر شده بود که نشان می دهد ناصر کاروانی توسط اداره اطلاعات مسلح شده و در جریان قتلی دیگر با مداخله این ارگان امنیتی آزاد شده است.

یک منبع آگاه در این باره به رسانک گفت: “اکنون یحیی و ناصر تحت حمایت اداره اطلاعات در چهبار و منطقه کاروان آزادانه زندگی می کنند.”

این منبع افزود: “این قاتلان در حال حاضر در خانه های سازمانی وزارت اطلاعات در چهبار سکونت دارند.”

گفتنی است که مردم منطقه کاروان و زرآباد از توابع شهرستان کُنرَک پس از آزادی قاتلان این دو روحانی در مقابل دادگستری شهر چهبار تجمع کرده و خواستار توضیح مقامات قضایی در خصوص چرایی آزادی آنها که مرتکب قتل دو روحانی بلوچ هستند، شده بودند ولی هیچگونه پاسخی دریافت نکرده بودند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*