ویدئویی دیگر از نابود شدن سرمایه یک سوختبر ۲۵ ساله بلوچ به نام “فرهاد رئیسی” که در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۹۹ بدنبال تیراندازی نیروهای مرصاد در منطقه مرزی هُنگ از توابع شهرستان راسک و بیکار شدن وی ، سه خانواده نگران آینده معیشت و فرزندانشان شدند.

ورود دستگاه قضا و همچنین نمایندگان بلوچ در مجلس ایران برای جلوگیری از اینگونه اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی امری ضروری است تا هم از بیکار شدن مردم جلوگیری شده و هم قانون “به کارگيری سلاح” توسط این نیروها نقض نشود. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*