وضعیت ملتهب در بندر کوهستک و اطراف گهردو

رسانک/ امروز ۲۲ اسفند ماه ۹۹ پس از تیراندازی نیروهای رژیم به سمت سوختبران و معترضان در بندر کوهستک، وضعیت این منطقه و حومه به شدت امنیتی است.

رژيم از ترس قیام مردم بسیاری از نیروهای نظامی خود را به بندر کوهستک، روستای گهردو و سایر مناطق سرازیر کرده است.

این نیروها به صورت دسته های چهار و پنج خودرویی در حال گشت زنی در شهر هستند.

مردم منطقه نیز در حال تدارک اعتراض گسترده ای در شهرستان سیریک هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*