واژگونی خودروی سوختبر بلوچ بر اثر تیراندازی ماموران هنگ مرزی در شهرستان راسک

به گزارش رسانک به نقل از کمپین فعالین بلوچ، بر اثر تیراندازی ماموران هنگ مرزی در روستای هُنگ از توابع شهرستان راسک، خودروی یک سوخت بر بلوچ واژگون شده و دو نفر از سرنشینان آن زخمی شدند.

هویت راننده خودرو “امین” اهل روستای حیط کارگاه شهرستان راسک عنوان شده است.

یک منبع مطلع به گزارشگر کمپین گفت: ”بر اثر تیراندازی ماموران هنگ مرزی، خودروی سوخت بر بلوچ واژگون شده و دو نفر از سرنشینان آن زخمی شدند.“

این منبع در ادامه گفت: ”تیراندازی ماموران که مستقیم به سمت راننده خودرو بود، گلوله به کلاهک صندلی اصابت کرده و راننده خودرو تعادل خود را از دست داده که منجر به واژگونی آن شده است.“

این منبع افزود: ”پس از واژگونی خودرو، ماموران هنگ مرزی با بررسی وضعیت سرنشینان خودرو و محل اصابت گلوله، با عدم برجای گذاشتن سرنخ، کلاهک صندلی را با خود برده و راننده خودرو را تهدید به عدم پیگیری کردند.“

اقدامات فراقانونی ماموران امنیتی و تیراندازی بی ضابطه آنها به سمت سوخت بران بلوچ در سیستان و بلوچستان نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*