قطعی های مکرر مخابراتی در شهرستان دلگان

رسانک/ فرماندار دلگان گفت: شهروندان منطقه بابت به وجود آمدن اختلال در حوزه های ارتباطی از قطعی های مکرر مخابراتی در بخش جلگه چاه هاشم گلایه مند هستند.

مجتبی شجاعی افزود: استمرار و تداوم قطعی های ارتباطات مخابراتی در یک بخش با حداقل ۴۰ هزار نفر جمعیت و اختلال در آموزش، بازار و غیره هیچ پاسخ قانع کننده ای نمی‌تواند برای اقناع و توجیه افکار عمومی برای آن یافت و از سوئی مسئولین مخابراتی هم نمی توانند با یک عذرخواهی ساده در هر بار تا بار بعدی و تکرار تراژدی تاسف بار قطعی های ۴۸ و ۷۲ ساعته در یک منطقه در طول یک هفته، کم کاری خود را جبران کنند.

این در حالی است که فرماندار بالاترین مقام سیاسی میباشد و این قطعی های مکرر نشان از بی مسئولیتی وی نیز می‌باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*