شرایط وخیم مناطق جدا شده از بلوچستان

رسانک/ کلیه مناطق جدا شده از بلوچستان و ملحق شده به استان های کرمان و هرمزگان از لحاظ امکانات معیشتی در شرایط نامطلوبی قرار دارند. 

حوزه کوهستانی نوگین، گیشدان و جانوری در فاصله دويست کیلومتری از مرکز شهرستان جاشک در استان هرمزگان کنونی واقع شده است. 

مردم این منطقه که در نقطه مرزی با سرزمین مادر (بلوچستان) قرار دارند، با مشکلات فراوانی از جمله نبود امکانات بهداشتی، درمانگاه و جاده صعب العبور دست و پنجه نرم می‌کنند.

نبود آب شرب سالم در روستاهای توجیدر، تنگدف، گری برد، میسکنک، مگاه، چیدگی دف و سیرجاه مشکلی است که مردم را با چالش‌های فراوانی روبرو کرده است.

از دیگر مشکلات مردم این منطقه که در آن چهارصد خانوار با جمعیت حدود دو هزار نفر سکونت دارند می‌توان به نبود مرکز بهداشت اشاره کرد.

این در حالی است که رژیم جمهوری اسلامی ایران و افراد تندرو وابسته به آن همچنان بدنبال کوچکتر کردن استان بلوچستان و سیستان هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*