خشک شدن دو هزار کیلومتر مربع از مساحت تالاب هامون

به گزارش رسانک بررسی خروجی تصاویر ماهواره لندست و سنجنده مودیس نشان می‌دهد که با خشک شدن دو هزار کیلومتر مربع دیگر از تالاب هامون در شمال بلوچستان مجموع مساحت خشک شده آن به بیش از ۵ هزار کیلومتر مربع رسیده است.

این حجم بالای خشکی یعنی تنها حدود یک درصد از مساحت کل تالاب، آب دارد.

ناتوانی و ضعف رژیم جمهوری اسلامی ایران در گرفتن حق آبه مردم در شمال بلوچستان از جمله دلایل اصلی این تالاب میباشد.

گفتنی است که این تالاب از سه دریاچه کوچک به نام های “هامون پوزک” ، هامون سابوری و هامون هیرمند تشکیل که در زمان فراوانی آب به هم می پیوندند و دریاچه بزرگ هامون را تشکیل می‌دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*