حمایت ایرانیان مقیم ھلند از مردم مبارز بلوچستان

رسانک/ امروز یکشنبە ۱۲ اسفند ماه ۹۹، گروەھای مختلفی از ایرانیان مقیم آمستردام ھلند در یک گردھمایی مشترک از اعتراضات مردم بلوچستان حمایت کردە و خواھان توجە افکار عمومی جھان بە قتل عام جوانان بلوچ توسط سپاە پاسداران شدند.

در روزهای اخیر گروه ها، احزاب، اپوزیسیون و… از قیام مردم بلوچستان حمایت کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*