بیمارستان ولایت شهر راسک جولانگاه حیوانات خیابانی

به گزارش رسانک، عدم رعایت بهداشت و مدیریت مناسب در بیمارستان ولایت شهر راسک، این بیمارستان را تبدیل به جولانگاه حیوانات خیابانی کرده است.

وضعیت نابسامان بیمارستان ولایت راسک با بی تفاوتی و عدم توجه مدیر بیمارستان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی پهره (ايرانشهر) باعث انتقاد شهروندان این شهرستان شده است.

این در حالی است که بدلیل اینگونه بی توجهی ها بسیاری از شهروندان بلوچ مجبورند برای مداوا با چندین برابر هزینه و زمان به سایر استان ها و حتی پاکستان سفر کنند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*