اعتراض دکتر ملک فاضلی به عدم اختصاص بودجه کافی به بخش محرومیت زدایی

به گزارش رسانک، دکتر ملک فاضلی عضو مجلس ایران نسبت به عدم تخصیص بودجه لازم به استان بلوچستان و سیستان را بی توجهی دولت به عدم رفع محرومیت زدایی دانست.

ملک فاضلی گفت: سرانه تخت های بیمارستان در شهر شستون حدود۰.۵ است. یعنی به ازای هر هزار نفر تنها نصف تخت وجود دارد. استان بلوچستان و سیستان که منطقه ای محروم است تنها ۳.۷۵ از منابع بودجه ای بخش بهداشت و درمان سال۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده است.“

نماینده شستون ادامه داد: آنچه در لایحه آمده سهم بلوچستان از بودجه اولین سال قرن جدید تنها حدود ۱۳ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان است. این در حالی است که این استان بزرگترین و البته فقیرترین استان ایران محسوب می‌شود. آمارها نشان می‌دهد۸۵ درصد از آنان جزو دو دهک آخر درآمدی هستند و نزدیک به۷۵ درصدشان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

وی افزود: با وجود ظرفیت‌های بسیار در منطقه، شرایط اشتغال و کارآفرینی نیز نامساعد است. مردمان این استان در تمامی شاخص‌ها از دیگر استان ها عقب مانده‌اند. از نبود دسترسی به آب آشامیدنی سالم، نرخ بالای بیکاری و جوانانی که از درد نبود شغل کسب و پیشه شان سوختبری و بازی با جان شده است.

ملک فاضلی در ادامه گفت: ”مردمان استانی سهمشان از تخت های بیمارستانی کمتر از هر جای دیگری است. به عنوان مثال حوزه انتخابیه من (شستون) نزدیک به۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، سرانه تخت های بیمارستان در این شهر حدود ۰.۵ است. یعنی به ازای هر هزار نفر تنها نصف تخت وجود دارد. این در حالی است که بر اساس استانداردها باید ۵ تا ۷ به ازای هر هزار نفر وجود داشته باشد. این سرانه در کشور بین ۲.۵ تا ۲.۹ است.“

وی اظهار داشت: بلوچستان که منطقه ای محروم است تنها ۳.۷۵ از منابع بودجه ای بخش بهداشت و درمان سال ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده است. در حالیکه این استان با توجه به گستردگی و جمعیت آن حداقل با سهمی حدود ۷ درصدی را داشته باشد. اما شاید این سوال پیش بیاید که بر اساس چه مبنایی به این عدد رسیده و آن را حداقل حق مردمان این استان می‌دانیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*