کرونا در بلوچستان

سوءمدیریت و صف های طویل در برهه ای که کل ایران محدودیت رفت و آمد دارد/ وضعیت نابسامان امکانات بهداشتی در بلوچستان

به گزارش رسانک، در حالی که بسیاری از مناطق و شهرهای ایران بدلیل شیوع فزاینده ویروس کرونا، با محدودیت رفت و آمد مواجه شده؛ رژیم جمهوری اسلامی ایران با نایاب …..ادامه خبر