خبر

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران شهرداری چابهار بدلیل عدم پرداخت دستمزد آخر سال و عیدانه

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲، کارگران تنظیفات شهری چابهار در مقابل سازمان خدمات شهری بدلیل عدم پرداخت دستمزد آخر سال و عیدانه با اعلام اعتصاب تجمع …..ادامه خبر

خبر

عدم استخدام و رفتار تبعیض‌ آمیز با کارگران بلوچ از سوی مدیران پتروشیمی نگین مکران در چابهار

به گزارش رسانک، شرکت کیمیا صنعت، پتروشیمی نگین مکران‌ در رفتاری تبعض‌آمیز از استخدام و به کارگیری شهروندان و کارگران بلوچ خودداری کرده و با معدود کارگران شاغل در این …..ادامه خبر