خبر

بازديد معاون علمی و فناوری رئیس دولت ایران از چاه ژرف شماره دو شمال بلوچستان/ عواقب جبران ناپذیر چاه های ژرف

به گزارش رسانک، دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس دولت ایران به همراه احمدعلی موهبتی استاندار غیربومی بلوچستان و سیستان و حبیب الله دهمرده عضو مجلس ایران از …..ادامه خبر