خبر

مخالفت فعالان اجتماعی و شهروندان بلوچ در رابطه با پروژه غیرکارشناسی خط لوله انتقال متانول پتروشیمی در چهبار

رسانک/ شرکت پتروشیمی نگین مکران و شرکت زیر مجموعه آن به نام آب‌ نیروی مکران با پشتیبانی وزارت دفاع، در اقدامی غیرکارشناسی شده، پروژه خط لوله انتقال متانول پتروشیمی را …..ادامه خبر

خبر

پروژه غیرکارشناسی خط لوله انتقال متانول پتروشیمی در چهبار و احتمال بروز فاجعه انسانی

به گزارش رسانک، شرکت پتروشیمی نگین مکران و شرکت زیر مجموعه آن به نام آب‌ نیروی مکران با پشتیبانی وزارت دفاع، در اقدامی غیرکارشناسی شده، پروژه خط لوله انتقال متانول …..ادامه خبر