خبر

در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۹۹ شاهد تلف شدن تعداد ۱۰ الی ۱۵ راس شتر از دامداران منطقه جاشک به علت سمپاشی مراتع توسط جهاد کشاورزی بودیم.

روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۹۹ برخی از نهادها و ارگان های ذیربط دولتی در اقدامی که بیانگر خالی کردن شانه از زیر بار مسئولیت است با مصاحبه های پوشالی …..ادامه خبر