خبر

اپیدمی اعتیاد در کودکان و نوجوانان در بلوچستان وسیستان ثمره ی حاکمیت جمهوری اسلامی

رسانک/در جدیدترین آمار منابع دولتی سن اعتیاد در بلوچستان و سیستان به زیر ۱۲ سال رسیده است. آمار افراد دارای اعتیاد به موادمخدر در استان طبق گزارش سازمان بهزیستی بالغ …..ادامه خبر