خبر

فشار دستگاه های امنیتی به کارکنان مجموعه مسجد مکی جهت ممانعت از ورود مسافران نوروزی به این مکان

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ٨ فروردین ماه ۱۴۰۳، مولوی محمد طیب اسماعیل زهی فرزند مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان در استوری صفحه اینستاگرام خود از درخواست دستگاه امنیتی برای …..ادامه خبر