خبر

سقوط از دیوار و جراحت شدید یک دختر نوجوان بدنبال اختلال در شبکه مخابراتی روستای بندان در سرباز

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ١٣ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، یک دختر نوجوان در روستای بندان از توابع شهرستان سرباز که بدلیل نبود سیگنال آنتن و عدم دسترسی به اینترنت بر …..ادامه خبر