خبر

دخالت سپاه پاسداران در بکارگیری کادرآموزشی مدرسه ومجتمع روستای مورتان در راسک

به گزارش رسانک سپاه پاسداران در امر بکارگیری نیروهای آموزشی مدرسه و مجتمع روستای مورتان از توابع شهرستان راسک که امری کاملا تخصصی است،بعنوان یک ارگان نظامی و امنیتی دخالت …..ادامه خبر