خبر

مادر

مادر خدانور لجه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی از وی با نام «سنوبر» یا «صنوبر» یاد می‌شود، در رثای فرزندش گفته که درد از دست دادن او «خیلی سخت» است و …..ادامه خبر