خبر

اعلام وضعیت قرمز در چندین شهر بلوچستان

استان بلوچستان و سیستان از جمله اولین استان هایی بود که دولت حسن روحانی آن را به عنوان دارای وضعیت سفید مطرح کرد. این دستور دولت با واکنش تند فعالان سیاسی و اجتماعی اقلیم بلوچستان مواجه شد ولی هیچ تاثیری در تصمیم رئیس جمهور نداشت. …..ادامه خبر