خبر

صد و هشتاد هزار دانش آموز در بلوچستان و سیستان در انتظار حل مشکلات معلمان خرید خدمات آموزشی

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲، فاروق اعظمی نماینده استان بلوچستان و سیستان در شورای عالی استان‌ها با اشاره به وضعیت بد معلمان خرید خدمات آموزشی گفت: …..ادامه خبر