خبر

لغو ابلاغ معاون و مربی پرورشی دبیرستان خدیجه کبری به دلیل قیچی کردن شلوار دانش آموزان دختر

به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه ١۴٠٣، نماینده شورای شهرستان دلگان در گفتگو با رسانه‌های حکومتی، از لغو ابلاغ معاون و مربی پرورشی دبیرستان خدیجه کبری دلگان که …..ادامه خبر

خبر

سرباز و راسکئے (اعتصاب کرتگێن) اُستادانی (معلم‌انی) بیم و پاتراپ کنگ، چه (آموزش و پرورش) هراستئے سردپترئے نێمگا

رَسانک نیوز رند چه هکوک و بیمهئے ندئیگ و انچُش جاورئے بدل نکنگا، بازێنے چه (خرید خدمات)ێن اُستادان که چه ۱۸ آزر ۱۴۰۲ اۆشتِش کُرتگ و وتی کلاسانی سرا نشُتگ‌اَنت، …..ادامه خبر