خبر

افزایش نگرانی فعالان اجتماعی و محیط زیست بلوچستان بدنبال بازگشائی مسیر تخریب زیستگاه مَمّ (خرس) سیاه بلوچستانی

به گزارش رسانک، در پی اقدام به بازگشایی مسیر معدنی در شهرستان گِه که مناطق اطراف آن جزو محل های زیست مَمّ (خرس) سیاه بلوچستانی میباشد، فعالین مدنی و محیط …..ادامه خبر