خبر

درایت مولوی عبدالحمید و ریش سفیدان با تحویل دادن قاتلان دو شهروند بلوچ به مراجع قضایی جهت جلوگیری از انتقام

به گزارش رسانک، با پیگیری های مولوی عبدالحمید، روحانیون مسجد مکی و مشارکت و همراهی بزرگان و معتمدان طایفه عمرزهی، ضاربان  “اقبال طلایه (میربلوچزهی)” و “معراج ریگی (میربلوچزهی)” تحویل مقامات …..ادامه خبر

خبر

دُزآپ و واشئے راها چُنت مُرتگ و چُنت زدگ و ٹَپّی سئوب ماشینئے چپ بئیگ بوتگ، اے سجّهێن که سواریێئے نندۆک ڈنّی بوتگ‌اَنت

رَسانک نیوز، مرۆچی 3 آذر 1402، اے چپ بوتگێن ماشینئے سواری اپگانستانئے مردم بوتگ‌اَنت، اے وئیل دُزّآپ و واشئے راها نزیک مورتکئے کلّگا گپتگ بازێن کسے مُرتگ و زدگ بوتگ. …..ادامه خبر