خبر

خاش خروشان به میدان آمده

رسانک/ امروز ۹ دی ماه ۱۴۰۱، معترضان بلوچ در خاش علیه حکومت به خیابان آمدند. سپاه جهت شناسایی معترضان و ارزیابی دامنه اعترضات از پهباد استفاده میکند.

خبر

فوری

آغاز اعتراضات در خاش به گزارش رسانک، امروز جمعه ١٨ آذر ماه ۱۴۰۱ ، مردم در شهر خاش بر علیه جمهوری اسلامی ایران به خیابان ها آمدند. آنها شعارهایی بر …..ادامه خبر