خبر

چهره دو پهلوی جمهوری اسلامی در مقابل کودکان؛ راهپیمایی برای کودکان غزه و ضرب و جرح و بازداشت کودکان بلوچ

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲ در آستانه روز جهانی کودک، رژیم بچه کش جمهوری اسلامی ایران، در اقدامی ریاکارانه، کودکان را در بلوچستان و سایر نقاط …..ادامه خبر

خبر

اێرانئے تها چُکئے رۆچ/ چُکّانے که گۆن بێدرویی و نادزرسیا اێرانئے اسلامی جمهوریئے دستا کُشگ بوتگ‌انت

رَسانک نیوز مرۆچی یکشمبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲، اێرانئے سالدارا اے رۆچ په چُکّانی نامئے سرا، نام بندگ بوتگ. اے وڑا اِنت که یک سالیئے تها چُنت ده نپر دْراهێن اێرانئے …..ادامه خبر

خبر

ارسالی

یک عمر فریبمان دادند؛ کربلا نبود و دزاپ (زاهدان) بود؛ یزید نبود و “‌خامنه ای” بود؛ “حسین” تشنه لب نبود و‌ “خدانور” تشنه بود؛ طفلان مسلم وجود نداشت، هستی، اقبال، …..ادامه خبر