گزارش

ادعای عجیب نماینده نصرآباد/ افغانستان با حمایت آمریکا مانع ورود آب به هیرمند

رسانک/ نماینده رژیم در نصرآباد (زابل)، محمد سرگزی در ادعایی عجیب حمایت آمریکا را از افغانستان مانعی برای ورود حقابه شمال بلوچستان، در هیرمند دانسته است. بی کفایتی نمایندگان و …..ادامه خبر