خبر

سخنرانی نماینده سازمان زنان بلوچستان (برمش) در گردهمایی اعتراضی ملل خارج از حاکمیت جمهوری اسلامی

به گزارش رسانک، روز شنبه ١٢ فروردین ماه ۱۴۰۲، خانم فضیله رئیسی، از اعضای اصلی و نماینده برَمْش (سازمان زنان بلوچستان) در گردهمایی اعتراضی شماری از فعالان سیاسی و حقوق …..ادامه خبر