خبر

‏علی علیجانی از گردانندگان خبرگزاری حکومتی «میارجل» یکی از عاملان اصلی سرکوب معترضان در چهبار (چابهار)

رسانک/ «علی علیجانی» یکی از گردانندگان پایگاه اطلاع رسانی میارجل وابسته به سپاه یکی از عاملان اصلی سرکوب و تیراندازی به سمت مردم معترض بلوچ در چهبار است. گفته می‌شود …..ادامه خبر