خبر

آذر ماه سال نود و نُه پیمانکار شرکت گاز منطقه سجاد شهر در شهرستان پهره، از زمینهای تعاونی مسکن گازکشی کردند.

#ارسالی سلام علیکمآذر ماه سال نود و نُه پیمانکار شرکت گاز منطقه سجاد شهر در شهرستان پهره، از زمینهای تعاونی مسکن گازکشی کردند. تا امروز که شهریور ماه سال ۱۴۰۰ …..ادامه خبر

خبر

عضو مجلس: بیمارستان های بلوچستان و سیستان تخت خالی ندارند/ بسیاری چون توان مالی تهیه کپسول اکسیژن را ندارند در خانه جانشان را از دست می دهند!

رسانک/ اسماعیل حسین‌زهی عضو مجلس ایران از شهرستان واش (خاش)، با اشاره به اینکه بیمارستان‌های استان بلوچستان و سیستان جا ندارند، گفت: خیلی از این افراد که مراجعه می‌کنند، چون …..ادامه خبر

خبر

ارسالی

سلام علیکماین درد رو به کی بگیم بخدا دل هر بیننده به درد میاد معضل بزرگ جامعه اعتیاد است پدران از سر فقر و نداری و مشکلات زندگی رو می …..ادامه خبر