خبر

“بلوچ من بخند”

به‌ گزارش رسانک، محمد نوریزاد فعال مدنی محبوس در زندان اوین آخرین تابلویی که کشیده را “بلوچ من بخند” نام نهاده است.  در ویدئویی که فاطمه ملکی، همسر و مادر …..ادامه خبر

حقوق زنان

روز جهانی زن گرامی باد

روز هشتم مارس که بنام روز همبستگی با زنان جهان نامگذاری شده است روز تاریخ مبارزۀ سیاسی و اجتماعی زنان علیه تبعیض است. روز جهانی زن روز همبستگی برای مبارزه بخاطر برابری حقوق …..ادامه خبر