خبر

احضار، بازجویی و تهدید عبدالصمد مرادزهی برادر مولوی عبدالمجید مرادزهی توسط اطلاعات خاش

به گزارش رسانک، روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ١۴٠٢، مولوی عبدالصمد مرادزهی برادر مولوی عبدالمجید مرادزهی، روحانی سرشناس بلوچ از سوی اداره اطلاعات خاش احضار و به مدت دو ساعت …..ادامه خبر

خبر

برگزاری دادگاه خاطیان جمعه خونین زاهدان در اردیبهشت ماه ١۴٠٢/ فقط دو نفر در بازداشت هستند

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ٢٣ فروردين ماه ۱۴۰۲، ابوالفضل ماهگلی؛رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان بلوچستان و سیستان اعلام کرد که دو نفر از خاطیان جمعه سیاه بلوچستان (٨ مهر …..ادامه خبر