خبر

خودداری بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان از تحویل جنازه بیمار فوت شده بلوچ بدلیل ناتوانی در پرداخت هزینه ها

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲، یک شهروند خبرنگار بلوچ با ضبط و ارسال ویدئویی از تحویل ندادن جنازه یک شهروند بلوچ فاقد شناسنامه فوت شده در …..ادامه خبر

خبر

وضعیت نامناسب و غیربهداشتی بیمارستان امام علی زاهدان همراه با بی احترامی به بیماران

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، یک شهروند با ارسال فیلمی ضمن گلایه از شرایط غیربهداشتی بیمارستان امام علی دزاپ (زاهدان)، از عدم توجه پرسنل بیمارستان به …..ادامه خبر