ارسالی شما

کپرنشین‌های چهبار

✍️پانیذ قهرمانی رسانک به نقل از ماهنامه خط صلح – مردم همچنان گرفتار کرونا بودند که خبر رسید کپرهای حدود سی خانوار از مردم منطقه‌ی حاشیه‌نشین جنگولک در شهرستان چابهار …..ادامه خبر

ارسالی شما

ارسالی شما؛ به عنوان رسانه‌های بلوچستان اجازه ندهید مردمانی که خانه هایشان را عوامل رژیم جمهوری اسلامی ایران آتش زدند، جای دیگری کوچ دهند

ارسالی سیاست خطرناکی در جریان است که زمین های ارزشمند #سواحل_بلوچستان را از مردم بلوچ بگیرند و روز به روز ترکیب جمعیتی را بیشتر به نفع غیر بومی، نیروهای امنیتی …..ادامه خبر

خبر

تهدید سپاه تروریستی به آتش زدن سرمایه شهروندان سوختبر

به گزارش رسانک، فرمانده نیروی #سپاهتروریستیپاسداران، اخیرا #سوختبران_بلوچ در بنادر بلوچستان را تهديد به آتش شناورهایشان کرده است. در استان بلوچستان و سیستان به علت نبود زیرساخت‌های اقتصادی و شغل …..ادامه خبر