حقوق زنان

روز جهانی زن گرامی باد

روز هشتم مارس که بنام روز همبستگی با زنان جهان نامگذاری شده است روز تاریخ مبارزۀ سیاسی و اجتماعی زنان علیه تبعیض است. روز جهانی زن روز همبستگی برای مبارزه بخاطر برابری حقوق …..ادامه خبر

ارسالی شما

هنر بلوچستان

✍️خیرالنساء امیری هنر جاندار سرزمینم بلوچستان را باید ستود. روحش لطیف است مبادا گزند ببیند. یکی از سرمایه های بی بدیل و بی نظیر در بلوچستان هنر و صنعت وزین …..ادامه خبر

حقوق زنان

زنان بلوچ به‌عنوان نیمی از پیکره‌ی جامعه بلوچستان دارای نقش اساسی و تعیین‌کننده در تمام عرصه‌ها در جامعه هستند.

زن به‌ عنوان اولین مربی و معلم انسان و رکن اصلی در خانواده مهم‌ترین و مؤثرترین شخص در شکل‌دهی تفکر اجتماعی در خانواده است و ثمره زندگی اوست که جامعه …..ادامه خبر

حقوق زنان

بیانیه‌ی کمیته‌ى رفع تبعیض و ستم جنسیتى حزب مردم بلوچستان در ارتباط با تبعیض و خشونت علیه زنان

حاکمیت چھل ساله‌ی رژیم جمهوری اسلامی بر ایران و تصویب قوانین ایدئولوژیک و فرقه گرایانه‌ی مذھبىِ مردسالار، تبعیض آمیز و عدالت ستیز در جامعه، خشونت و تبعیض علیه زنان و …..ادامه خبر