خبر

بازداشت سه شهروند بلوچ توسط نیروهای امنیتی و نظامی در شهر پهره (ايرانشهر)

به گزارش رسانک، شامگاه امروز سه‌شنبه ١٠ آبان ماه ۱۴۰۱، نیروهای لباس شخصی با همکاری نیروهای یگان امداد شهرستان پهره (ايرانشهر) اقدام به بازداشت سه شهروند بلوچ کردند. از هویت …..ادامه خبر

خبر

تیراندازی افراد مسلح ناشناس به سمت خودروی نیروهای مرصاد و واژگونی آن در ايرانشهر

به گزارش رسانک، شامگاه امروز یکشنبه ٨ آبان ماه ۱۴۰۱، افراد مسلح ناشناس با تیراندازی به سمت یک خودروی نیروهای مرصاد در خیرآباد شهرستان پهره (ايرانشهر) باعث واژگونی آن شدند. …..ادامه خبر