ارسالی شما
خبر

آذر ماه سال نود و نُه پیمانکار شرکت گاز منطقه سجاد شهر در شهرستان پهره، از زمینهای تعاونی مسکن گازکشی کردند.

#ارسالی سلام علیکمآذر ماه سال نود و نُه پیمانکار شرکت گاز منطقه سجاد شهر در شهرستان پهره، از زمینهای تعاونی مسکن گازکشی کردند. تا امروز که شهریور ماه سال ۱۴۰۰ …..ادامه خبر

خبر

تکمیلی

کشف اجساد سه شهروند بلوچ در روستای آبادان شهرستان پهره به گزارش رسانک، امروز ۹ تیرماه ۱۴۰۰، اجساد سه تن از شهروندان بلوچ در روستای آبادان از توابع شهرستان پهره …..ادامه خبر

خبر

ارسالی

اینجا قلب بازار پهره (ايرانشهر) است!!خیابان خمینی، جنب قلعه! خود شهرداری هم تو همین خیابانه!!!!! اداره ای که بهتره اسمش رو بدلیل مسئولین بی کفایت، ویرانشهر بگذاریم. مسئولان شهرداری در …..ادامه خبر