خبر

نماینده ویژه رئیس‌ دولت ایران در امور افغانستان: از طالبان خواستیم جاده سازی را متوقف کنند

به گزارش رسانک امروز شنبه ۳ اردیبهشت ماه ١۴٠١، در پی تنش مرزی در مرز جغرافیایی ایران و افغانستان، نماینده ویژه رئیس‌ دولت ایران در امور افغانستان گفت که با …..ادامه خبر