خبر

اعتراض کامیون داران در شهرستان شستون به ابطال کارت های سوخت در مقابل فرمانداری این شهرستان

به گزارش رسانک، روز شنبه ۴ بهمن ماه ۹۹ بسیاری از کامیون داران و رانندگان شستونی بدلیل ابطال کارت های سوخت در فرمانداری شهرستان شستون تجمع کرده و خواستار رفع …..ادامه خبر

خبر

بازداشت دستکم سه نفر از کارکنان ادارات فرمانداری، صمت و شرکت نفت پهره به اتهام قاچاق سوخت

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۹۹ دستکم سه کارمند از ادارات فرمانداری، صمت و شرکت نفت شهرستان پهره به اتهام قاچاق سوخت توسط وزارت اطلاعات این شهرستان …..ادامه خبر