خبر

تجمع اعتراضی شهروندان سراوانی مقابل ساختمان اداره برق بدلیل صدور قبض‌های میلیونی

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، شهروندان سراوان با اعتراض از صدور قبض‌های میلیونی برای مشترکین مقابل ساختمان مدیریت برق سراوان تجمع کرده و خواستار پیگیری مسئولین …..ادامه خبر

خبر

دستور دادستان بیرجند مبنی آزادی خودروهای توقیف شده در پارکینگ نهبندان

به گزارش رسانک، امروز شنبه ٢٨ بهمن ماه ۱۴۰۲، بدنبال تجمع صاحبان خودروهای توقیف شده توسط نیروهای نظامی و نگهداری شده در پارکینگ نهبندان در مقابل دادگستری شهرستان بیرجند، دادستان …..ادامه خبر

خبر

وعده‌های دروغین بخشداری سرباز و تلاش اهالی سرکور برای بازگشایی مسیر روستاها بوسیله دست

به گزارش رسانک، امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، بدنبال وعده‌های دروغین و پوشالی بخشدار شهرستان سرباز، خانم ماریه امیریان، اهالی برخی روستاهای دهستان سرکور در شهرستان سرباز بدلیل …..ادامه خبر