خبر

چهبار (چابهار): به نام بلوچستان، به کام افغانستان در پی پروژه واگذاری کامل چابهار به طالبان, هند و چین امروز یکشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، هیات اقتصادی افغانستان به منطقه آزاد تجاری چابهار سفر کرد.

هیات اقتصادی و فنی طالبان برای بازدید از ظرفیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بندر و منطقه آزاد چابهار وارد این منطقه شدند و قرار است کلنگ‌زنی چند پروژه مسکونی، تجاری و …..ادامه خبر