خبر

زاهدانئے تها کامبوزیائے هلکا آپ و برگ و جادهئے نێستی گێشتر چه پنچسد لۆگئے مردمئے واستا

رَسانک/ ائولی جهمنندی امکاناتئے نێستی چۆ آپ، برگ و جاده کامبوزیائے هلکا چه شێرآبادئے دمگان دُزآپئے شهرا بازێن مشکلے په جهمنندێن مردمانی واستا اڈ بوتگ. همے هالئے رِدا، دُزآپئے چارمی …..ادامه خبر

خبر

الان حدودا یک ماه یا شاید بیشتر است که این چاله سر باز در خیابان پر تردد ابوذر حد فاصل دکه ها و مسجد ابوذر بدون سرپوش رها شده است که برای وسایل نقلیه شهروندان عزیز شهر خسارات زیادی به عمل آورده است.

#ارسالی با عرض سلام و خسته نباشید. لذا از شهرداری شهر پهره خواهشمندیم تا خسارات بیشتری به عمل نیاورده لطفا در جهت رفع این مشکل اقدام فرمایید.  یک روزی پژو …..ادامه خبر