خبر

کندر در آتش!

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۰ ، آتش سوزی که از روز گذشته در روستای تفریحی کندر و روستاهای اطراف در بخش آسمینون منوجان آغاز شده است، …..ادامه خبر