صدور فیش برق نجومی برای اهالی شهرستان جالک (گلشن)

به گزارش رسانک، صدر فیش های برق با مبالغ نجومی چند ده میلیونی برای شهروندان و اهالی شهرستان جالک باعث شده تا بسیاری از شهروندان برای پرداخت بدهی خود با مشکلات جدی مواجه شوند.

بر اساس این گزارش، برخی فیش های صادره در ماه‌های اخیر از پنج میلیون تومان گرفته تا بیست میلیون تومان نیز صادر شده و این در حالی است که ساعات زیادی در طول روز برق نیز بطور مکرر قطع می‌شود.

گفتنی است که بسیاری از شهروندان با مراجعه به اداره برق اعتراض خود را نسبت به این مسئله با مسئولان اداره برق درمیان گذاشته‌اند ولی تاکنون هیچ کسی پاسخگو نبوده و شهروندان تهدید به قطع برق در صورت عدم پرداخت مبالغ صادر شده گشته‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*