آتش زدن مینی بوس حامل صندوق رای در سراوان و برچیدن صندوق ها پس از اعتراض شهروندان

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۳، مینی بوس حامل صندوق های رای شماره ۳۰ که قصد داشت از نمازگزاران مسجد صدیق اکبر سراوان پس از اتمام نماز رای جمع آوری کند
توسط جوانان به آتش کشیده شده و ماموران رأی‌گیری بدون اخذ مجبور به ترک محل شده‌اند.

بر اساس این گزارش، مامورین اخذ رای قصد داشتند تا پس از نماز جمعه و زمانی که مردم از مسجد صدیق اکبر خارج می‌شوند، از آنها رای بگیرند که تعدادی از جوانان اعتراض کرده و مینی بوس را به آتش کشیدند.

گفته می‌شود که بدنبال این اقدام اعتراضی شهروندان مسئولین اخذ رای با جمع آوری صندوق ها ناچار شده‌اند محل را ترک کنند.

لازم به ذکر است که اکثریت شهروندان بلوچ و علمای مردمی اهل‌سنت بلوچستان حضور در انتخابات را تحریم کرده و شرکت در آن را پشت کردن به خون کشته شدگان اعتراضات و جمعه های خونین زاهدان و خاش عنوان کرده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*