تداوم ارسال پیام های تبلیغاتی سعید جلیلی، کاندیدای ریاست دولت

به گزارش رسانک، روز گذشته ١٢ تیر ماه ۱۴۰۳، در آستانه برگزاری دومین دور انتخابات چهاردهمین دوره ریاست دولت، پیام‌های تبلیغاتی سعید جلیلی با عنوان کردن پروژه های مختلف و شعارهای پوشالی در آن در تقلا برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای ارسال شده است.

این در حالی است که مردم همچون گذشته هرگونه انتخابات و مراسمات حکومتی را به صورت گسترده تحریم کرده و اعلام کرده‌اند که شرکت کردن در انتخابات فرمایشی به معنای پشت کردن به خون کشته شدگان جمعه‌های خونین زاهدان و خاش و سایر قتل عام ها در بلوچستان می‌باشد.

گفتنی است که پیشتر بسیاری از سران طوایف، ریش سفیدان، امامان جمعه و… در جلسات و منبرهای خود بخاطر قتل‌عام جمعه های خونین زاهدان و خاش و فشارهای مضاعف حکومت بر بلوچستان رأی دادن را نوعی خیانت محسوب کرده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*