کوتاهی راهنمایی و رانندگی در انجام امورات و تشديد ترافیک در دزاپ

به گزارش رسانک، بدنبال کوتاهی نیروهای راهنمایی و رانندگی شهری در دزاپ (زاهدان)، اتوبوس های خط واحد در خیابان یکطرفه شهید بهشتی، برای کوتاه کردن مسیرشان، در خلاف جهت می رانند و این امر باعث ایجاد ترافیک شدید در این خیابان شده است.

گفتنی است علی رغم ترافیک و تصادف ناشی از این حرکت اتوبوس ها، پلیس راهنمایی و رانندگی هیچ اقدام عملی در این خصوص انجام نداده است و شهروندان عادی جهت عبور و مرور دچار مشکل هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*